Stichting Jongeren & Missie | DARE2GO gaat over naar Edukans

Vanwege de overgang van DARE2GO naar Edukans is het momenteel niet mogelijk om informatiepakketjes op te vragen en jongeren te begeleiden op korte termijn. Deze zomer werken wij aan nieuwe mooie plannen, houd de website hiervoor in de gaten!

Stichting Jongeren & Missie | DARE2GO gaat over naar Edukans
Het uitwisselingsprogramma DARE2GO, een initiatief van de Stichting Jongeren & Missie, wordt per 1 juli 2016 ondergebracht binnen
Edukans. Beide organisaties hopen op die manier hun krachten te bundelen en gezamenlijk ex-change programma’s voor scholieren, jongeren en docenten aan te bieden in ontwikkelingslanden. De christelijke achtergrond en de inhoudelijke doelstellingen van beide organisaties passen goed bij elkaar. De Stichting Jongeren & Missie doet bij opheffing ook een schenking aan het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen.

DARE2GO biedt jongeren de mogelijkheid goed voorbereid en begeleid in een ontwikkelingsland stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. De Stichting Jongeren & Missie werd in 1988 opgericht door een 45-tal Nederlandse religieuze instituten om jongeren een kans te geven mee te leven in een ontwikkelingsland. Dit waren projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, duurzame landbouw en emancipatie. Inmiddels zijn ruim 1200 jongeren door DARE2GO uitgezonden.

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Omdat onderwijs de kans van je leven is! Scholen in Nederland worden volop bij dit internationale werk betrokken.

De schenking aan het NIM zal ondergebracht worden in het fonds ‘Jongeren & Missie’. Het fonds beoogt jongeren en jong volwassenen maar ook organisaties die hen uitzenden, waaronder Edukans, te helpen zich te bewegen in een religieus pluriforme wereld. Kennisoverdracht, reflectie en aandacht voor een confessionele omgang met de wereldgodsdiensten, waaronder de Islam, zijn daarbij belangrijke aspecten. Dit kan vorm krijgen in cursussen, seminars en symposia.

 

 

 

Internationaal Missionair JongerenKamp in Polen – Zomer 2016

Wil je graag Polen bezoeken, jongeren vanuit de hele wereld ontmoeten en samen je overtuigingen delen?
In het kader van de Wereldjongerendagen 2016 organiseren de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika het Internationale Missionaire Zomerkamp van 18 - 31 juli in Lublin en Krakau.

Lees meer over het Internationaal zomerkamp bij 'nieuws'.

 

 

 

 

BEKIJK ALLES
Stichting Jongeren & Missie | DARE2GO gaat over naar Edukans
KloosterBoerderijFestival 20-27 juli 2016
Internationaal Missionair JongerenKamp in Polen – Zomer 2016
6 Tips voor verantwoorde (Kerst)cadeautjes
BEKIJK ALLES